Ansøgningsvejledning
   

   
  Idéer for livet Fonden er ved at blive omstruktureret

   December 2018

  Derfor kan fonden ikke modtage ansøgninger i en periode.

  Ønsker du at få direkte besked, når fonden igen kan modtage ansøgninger, så send en
  mail til ideer.for.livet@skandia.dk.

  Har du spørgsmål til fondens omstrukturering eller andet, er du velkommen til at kontakte
  Fondssekretariatets leder på 22499408.                                                  

   
Idéer for livet Fonden blev etableret af Skandia i 1998. Det er i dag en almennyttig og ikke-erhvervsdrivende fond, hvor Skandia står for den daglige administration.

Formål:

"Yde støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark".

Idéer for livet Fonden støtter altså børn og unge i Danmark der har det svært.
Fondens fokus er på børnenes trivsel, sundhed og behov for voksne rollemodeller.

Fonden støtter projekter, der ved en frivillig, tidlig og forebyggende indsats:
- løfter børnenes trivsel og sundhed
- øger børnenes selvværd
- udvider børnenes netværk og voksenkontakt
- giver børnene gode oplevelser i inkluderende fællesskaber
- forebygger den kriminelle løbebane
- hjælper børnene til at gå voksenlivet i møde

Fonden støtter IKKE:

  • Projekter der ikke har at gøre med børn og unge
  • Driftsudgifter (husleje, lønninger etc)
  • Gaver, stipendier eller tilskud, som har karakter af sponsorering
  • Privatøkonomiske problemer
  • Bidrag til 'professionelle' projekter
  • Studieture og rejser
  • Etablering eller renovering af legepladser, hytter, lokaler, baner eller lign.
  • Sygdomsrelaterede ansøgninger
  • Projekter udenfor Danmarks grænser

En ansøgning til Idéer for livet Fonden skal kunne besvare følgende spørgsmål:

  Beskrivelse Indsend
Hvad er projektets ide/formål?  Projektbeskrivelse
Hvem er initiativtagerne? Præsentation og baggrund (Evt. udtalelse fra kommune, SSP, samarbejdspartner)
Hvor søges der ellers støtte? Liste
Hvordan har man tænkt sig at arbejde? Budget, tidsplan og evt. frivillighed?
Hvor meget søges der støtte til? Specifikation ud fra budget


Du kan sende din ansøgning til Idéer for livet Fonden på to måder:

1. Sende en mail til ideer.for.livet@skandia.dk

2. Sende den pr. post til:

Idéer for livet Fonden
c/o Skandia
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S

Legatmodtagere

Her kan du læse om de projekter, der har modtaget støtte gennem Idéer for livet Fondens 20 år.

> Legatmodtagere

Ansøgningsfrist

Idéer for livet Fonden er ved at blive omstruktureret.

Derfor kan vi ikke modtage ansøgninger i en periode.

Ønsker du at få direkte besked, når fonden igen kan modtage ansøgninger, så send en mail til ideer.for.livet@skandia.dk